Priedas 4: Valiutos keitimo sutartis

Atgal į Bendrąsias sąlygas
Galioja nuo: 2021-03-23

„SpectroCoin Pro“ sutartis

Dėkojame, kad pasirinkote „SpectroCoin“. Ši „SpectroCoin Pro“ sutartis (toliau šiame priede - "Sutartis") yra taikoma ir Jūs sutinkate su ja, jei naudojatės Svetainėje siūlomomis „SpectroCoin Pro“ paslaugomis (toliau - "SpectroCoin Pro"). Atidžiai perskaitykite šią Sutartį, jeigu naudojatės „SpectroCoin Pro“ paslaugomis.

Jūsų „SpectroCoin Pro“ paslaugas prižiūri „SpectroCoin“ partneris (toliau - "Partneris"). Prašome perskaityti mūsų Partnerio Taisykles, susijusias su „SpectroCoin Pro“ paslaugomis, nes jos yra šios Sutarties dalis. Taip pat susipažinkite su Partnerio Privatumo politika, nes joje aprašoma, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys.


 1. Aiškinimas ir Sąvokos

  1. Visos sąvokos, naudojamos šioje Sutartyje turi tokias reikšmes, kokios yra nurodytos Bendrosiose taisyklėse (toliau - "Taisyklės"), kurios yra pateiktos Svetainėje. Šioje Sutartyje taip pat gali būti naudojamos papildomos sąvokos. Be to, kitos sąvokos taip pat gali būti naudojamos mūsų Partnerio taisyklėse.
  2. Ši Sutartis aiškinama vadovaujantis aiškinimo taisyklėmis, išdėstytomis Taisyklėse.
  3. Šia Sutartimi nereglamentuojami klausimai, įskaitant, tačiau neapsiribojant tokiais kaip tinkamumas, „SpectroCoin“ paskyros sukūrimas, mokesčiai, atsakomybė bei žalos atlyginimas, yra reglamentuojami Taisyklėse. Visus kitus „SpectroCoin Pro“ paslaugos klausimus reglamentuoja Partnerio taisyklės.
 2. Sutikimas su Sutartimi ir jos taikymas

  1. Ši Sutartis taikoma, jei ir kai naudojatės „SpectroCoin Pro“ paslaugomis.
  2. Inicijuodami naudojimąsi „SpectroCoin Pro“ paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote, ir besąlygiškai sutinkate laikytis šios Sutarties, jos sąlygų bei visų joje minimų politikų ir instrukcijų. Jei nesutinkate su šia Sutartimi ir (arba) tam tikromis jos sąlygomis, „SpectroCoin Pro“ paslaugomis naudotis negalite.
  3. Galite pradėti naudotis „SpectroCoin Pro“ paslaugomis vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis atitinkamoje Svetainės skiltyje.
 3. Partneris ir „SpectroCoin Pro“ paslaugos

  1. „SpectroCoin Pro“ paslaugas visada teikia Partneris.
  2. „SpectroCoin“ leidžia jums svetainėje naudotis „SpectroCoin Pro“ paslaugomis. Norint naudotis „SpectroCoin Pro“ paslaugomis, naudojama jūsų Svetainės prisijungimo informacija.
  3. Naudodami „SpectroCoin Pro“ paslaugas galite susisiekti su kitais Partnerio klientais, parduodant ar perkant Virtualią valiutą. Jūsų Virtualios valiutos keitimo operacija atliekama tarp jūsų ir kitų Partnerio klientų. Jei norite tiesiogiai parduoti Virtualią valiutą „SpectroCoin“ ar pirkti iš jos, turite naudotis Piniginės funkcija (daugiau informacijos pateikta Taisyklių priede Nr. 1).
  4. Mes galime savo nuožiūra pakeisti Partnerį. Apie tai Jums bus pranešta.
 4. Atsakomybė ir žalos atlyginimas

  1. „SpectroCoin“ nėra atsakingi už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius bei žalą, kuriuos galite patirti dėl naudojimosi ar dalinio naudojimosi „SpectroCoin Pro“ paslaugomis ar dėl to, kad negalite naudotis „SpectroCoin Pro“ paslaugomis arba dėl to, kad “SpectroCoin Pro“ paslaugas naudoja trečiosios šalys.
  2. Jei „SpectroCoin Pro“ paslaugas naudosite nesivadovaudami šia Sutartimi arba, jeigu pastebėsime, kad „SpectroCoin Pro“ paslaugomis naudojatės nesąžiningai, mes pasiliekame teisę apmokestinti jus už išlaidas, kurias patiriame imdamiesi veiksmų siekiant sustabdyti jūsų naudojimąsi „SpectroCoin Pro“ paslaugomis bei padengti bet kokią skolą, kuri atsirado dėl jūsų veiklos.
  3. Jūs esate atsakingi už visus mūsų ar Partnerio nuostolius bei išlaidas, patirtas dėl neleistinų sandorių, kuriuos vykdėte sukčiaudami ar su dideliu aplaidumu, nesilaikydami šios Sutarties, ir turite kompensuoti tokius nuostolius bei išlaidas.
 5. Nutraukimas

  1. Ši Sutartis taikoma tol, kol naudositės „SpectroCoin Pro“ paslaugomis.
  2. Jei uždarote savo paskyrą su Partneriu dėl „SpectroCoin Pro“ paslaugų naudojimo, ši Sutartis automatiškai pasibaigia be atskiro įspėjimo.
Grįžti į viršų
Mobilioji piniginė

Gaukite nemokamą mobiliąją piniginę