Priedas 3: Paskolos sutartis

Atgal į Bendrąsias sąlygas
Galioja nuo: 2020-07-03

Paskolos sutartis

Dėkojame, kad pasirinkote „SpectroCoin“. Ši „SpectroCoin“ Paskolos sutartis (toliau šiame priede - "Sutartis") yra taikoma ir Jūs sutinkate su ja, jei naudojatės Svetainėje siūlomomis paskolos paslaugomis (toliau - "Paskola"). Atidžiai perskaitykite šią Sutartį, jeigu naudojatės Paskolos paslaugomis.

Jūsų Paskolos paslaugas prižiūri „SpectroCoin“ partneris (toliau šiame priede - "Partneris"). Prašome perskaityti mūsų Partnerio Taisykles, susijusias su Paskolos paslaugomis, nes jos yra Sutarties dalis. Taip pat susipažinkite su Partnerio Privatumo politika, nes joje aprašoma, kaip bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys.


 1. Aiškinimas ir Sąvokos

  1. Visos sąvokos, naudojamos šioje Sutartyje turi tokias reikšmes, kokios yra nurodytos Bendrosiose taisyklėse (toliau "Taisyklės"), kurios yra pateiktos Svetainėje. Šioje Sutartyje taip pat gali būti naudojamos papildomos sąvokos.Be to, kitos sąvokos taip pat gali būti naudojamos mūsų Partnerio taisyklėse.
  2. Ši Sutartis aiškinama vadovaujantis aiškinimo taisyklėmis, išdėstytomis Taisyklėse.
  3. Šia Sutartimi nereglamentuojami klausimai, įskaitant, tačiau neapsiribojant tokiais kaip tinkamumas, „SpectroCoin“ paskyros sukūrimas, mokesčiai, atsakomybė bei žalos atlyginimas, yra reglamentuojami Taisyklėse. Visus kitus Paskolos paslaugos klausimus reglamentuoja Partnerio taisyklės.
 2. Sutikimas su Sutartimi ir jos taikymas

  1. Ši Sutartis taikoma, jei ir kai naudojatės Paskolos paslaugomis.
  2. Inicijuodami naudojimąsi Paskolos paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote, ir besąlygiškai sutinkate laikytis šios Sutarties, jos sąlygų bei visų joje minimų politikų ir instrukcijų. Jei nesutinkate su šia Sutartimi ir (arba) tam tikromis jos sąlygomis, Paskolos paslaugomis naudotis negalite.
  3. Galite pradėti naudotis Paskolos paslaugomis vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis Svetainės Paskolos skiltyje.
 3. Partneris ir Paskolos paslaugos

  1. Paskolos paslaugas visada teikia Partneris.
  2. „SpectroCoin“ leidžia jums svetainėje naudotis Paskolos paslaugomis. Norint naudotis Paskolos paslaugomis, naudojama jūsų Svetainės prisijungimo informacija.
  3. Paskolos paslaugos leidžia gauti Paskolą įkeičiant Virtualią valiutą.
  4. Mes galime savo nuožiūra pakeisti Partnerį. Apie tai Jums bus pranešta.
 4. Atsakomybė ir žalos atlyginimas

  1. „SpectroCoin“ nėra atsakingi už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius bei žalą, kuriuos galite patirti dėl naudojimosi ar dalinio naudojimosi Paskolos paslaugomis.
  2. Jei Paskolos paslaugas naudosite nesivadovaudami šia Sutartimi arba, jeigu pastebėsime, kad Paskolos paslaugomis naudojatės nesąžiningai, mes pasiliekame teisę apmokestinti jus už išlaidas, kurias patiriame imdamiesi veiksmų siekiant sustabdyti jūsų naudojimąsi Paskolos paslaugomis bei padengti bet kokią skolą, kuri atsirado dėl jūsų veiklos.
  3. Jūs esate atsakingi už visus mūsų ar Partnerio nuostolius bei išlaidas, patirtas dėl neleistinų sandorių, kuriuos vykdėte sukčiaudami ar su dideliu aplaidumu, nesilaikydami šios Sutarties, ir turite kompensuoti tokius nuostolius bei išlaidas.
 5. Nutraukimas

  1. Ši Sutartis taikoma tol, kol naudositės Paskolos paslaugomis.
  2. Jei uždarote savo paskyrą su Partneriu dėl Paskolos paslaugų naudojimo, ši Sutartis automatiškai pasibaigia be atskiro įspėjimo.
Grįžti į viršų
Mobilioji piniginė

Gaukite nemokamą mobiliąją piniginę