Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politika

Atgal į Bendrąsias sąlygas

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politika

Dėkojame, kad pasirinkote „SpectroCoin“. Jei naudojatės „SpectroCoin“ paslaugomis, jums yra taikoma ši finansų sistemos panaudojimo pinigų plovimui ir terorizmui finansavimui prevencijos politika (toliau – „ politika“).
 1. Vykdoma pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija

  „SpectroCoin“ įsipareigoja saugoti savo klientus ir jų paskyras nuo neteisėtų pinigų srautų. Mes laikomės visų galiojančių įstatymų, skirtų kovoti su neteisėta veikla, tokia kaip pinigų plovimas ir teroristų finansavimas, taip pat vadovaujamės geriausios nacionalinės ir tarptautinės praktikos pavyzdžiais, kad galėtume efektyviai nustatyti, įvertinti ir valdyti bet kokios nelegalios veiklos, su kuria galime susidurti, riziką.
 2. Klientų informacijos patikrinimas

  Prieš užmegzdami bet kokius verslo ryšius mes atliekame vidaus procedūras, kuriomis siekiame identifikuoti ir patvirtinti savo klientų tapatybę. Klientų informacijos patikrinimo tikslais mes galime prašyti tiek jūsų asmens duomenų, kiek manome yra reikalinga. Tai gali būti jūsų asmens tapatybės dokumento kopija, gyvenamosios vietos adreso įrodymas ir kt. Šią informaciją galime gauti tiesiogiai iš jūsų arba, jeigu įmanoma, iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio, pavyzdžiui, viešosios duomenų bazės. Daugiau informacijos apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, galite rasti mūsų svetainėje patalpintoje privatumo politikoje. Kliento informacijos patikrinimo priemonės gali skirtis, priklausomai nuo paslaugas teikiančios „SpectroCoin“ kompanijos, taip pat nuo jūsų rizikos grupės. Mes galime savo nuožiūra nuspręsti, kuriai rizikos grupei priklausote, ir kokias paslaugas jums galime teikti. Mes taip pat galime nuspręsti atlikti sustiprintą klientų patikrinimą ir gauti papildomos informacijos, tokios kaip jūsų lėšų ir turto šaltinis.
 3. Stebėjimas ir nuolatinis kliento informacijos tikrinimas

  Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes vykdome nuolatinį jūsų veiklos ir operacijų stebėjimą. Mes taip pat dedame visas pastangas, kad per visą jūsų ir įmonės sutarties galiojimo laikotarpį jūsų informacija būtų teisinga, todėl prireikus mes galime paprašyti jūsų atnaujinti savo asmens duomenis. Taip pat galime imtis bet kokių kitų tinkamų veiksmų, pavyzdžiui, užblokuoti jūsų paskyrą ar sustabdyti operacijos vykdymą, jeigu tai yra būtina, norint atlikti tolesnį tyrimą, ir, jei manome, kad tai yra reikalinga siekiant apsaugoti jus ir „SpectroCoin“ nuo bet kokios galimos neteisėtos veiklos.
 4. Asmens duomenų saugojimas

  „SpectroCoin“ saugo jūsų asmens duomenis, surinktus šioje politikoje paaiškintais tikslais, mažiausiai 5 metus nuo jūsų ir įmonės verslo santykių nutraukimo dienos. Daugiau informacijos apie asmens duomenų rinkimą ir saugojimą galite rasti mūsų svetainėje esančioje privatumo politikoje.
 5. Pranešimas apie įtartiną veiklą

  Mes dedame visas pastangas, kad apsaugotume jus ir „SpectroCoin“ nuo bet kokios neteisėtos veiklos, todėl imamės būtinų priemonių, kuriomis galime nustatyti ir tinkamai įvertinti įtartiną veiklą, ir prireikus pranešti apie ją atsakingoms institucijoms. Jei įtariame, kad jums priklausantis turtas bet kokia forma yra tiesiogiai arba netiesiogiai įgytas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikloje, arba jei žinome ar įtariame, kad jūsų vykdoma operacija yra skirta paremti neteisėtą veiklą, mes įsipareigojame apie tai pranešti atitinkamam finansinės žvalgybos padaliniui. Vykdydami oficialų prašymą arba teisinę prievolę, mes taip pat įsipareigojame pateikti jūsų asmens duomenis kitoms įgaliotoms institucijoms, atsakingoms už pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją, teisėsaugos agentūroms ir (arba) mokesčių institucijoms.
 6. Įsipareigojimai ir atsakomybė

  Mes dedame visas pastangas, kad visiškai atitiktume galiojančių teisės aktų reikalavimus ir laikytumėmės savo vidaus taisyklių, taip pat užtikrintume patogų naudojimąsi mūsų paslaugomis, todėl tikimės, kad atsakingai vykdysite savo įsipareigojimus „SpectroCoin“. Jeigu jūs (kai privaloma), (i) nepateikiate duomenų, patvirtinančių jūsų tapatybę, (ii) pateikiate nepakankamus ar neteisingus duomenis, (iii) vengiate pateikti informaciją, reikalingą jūsų tapatybei nustatyti, (iv) nuslepiate galutinio naudos gavėjo asmens tapatybę arba vengiate pateikti informaciją, kuri yra reikalinga norint nustatyti galutinio naudos gavėjo tapatybę, arba pateiktų duomenų tam nepakanka, arba v) jeigu mes negalime užtikrinti, kad bus įvykdyti visi teisėti reikalavimai, mes pasiliekame teisę nepradėti arba netęsti verslo ryšių su jumis ir (arba) vykdyti jūsų operacijas. Jei užblokuosime jūsų sąskaitą ir (arba) sustabdysime jūsų operacijas ir (arba) nutrauksime verslo santykius su jumis ir (arba) imsimės kokių nors kitų veiksmų, kurie, mūsų manymu, yra būtini norint valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, mes nebūsime atsakingi už savo įsipareigojimų jums nesilaikymą ir už žalą, kuri gali atsirasti, jeigu jūsų operacijos būtų neįvykdytos.
 7. Jūsų patvirtinimai

  Naudodamiesi „SpectroCoin“ paslaugomis patvirtinate, kad (i) perskaitėte, supratote ir sutinkate su šia politika, (ii) visi jūsų duomenys, pateikti prieš pradedant mūsų verslo santykius ir vėliau, yra teisingi, ir (iii) jūs suprantate visus savo įsipareigojimus ir jų neįvykdymo pasekmes.
Grįžti į viršų
Mobilioji piniginė

Gaukite nemokamą mobiliąją piniginę