Priedas 4: Asmeninės IBAN sąskaitos sutartis

Atgal į Bendrąsias sąlygas
Galioja nuo: 2024-05-16

Sutartis dėl asmeninės IBAN sąskaitos

Ačiū, kad renkatės SpectroCoin. Ši sutartis dėl asmeninės SpectroCoin IBAN sąskaitos (toliau – Sutartis) taikoma ir jūs sutinkate su ja, jei naudojatės Svetainėje teikiamomis asmeninės IBAN sąskaitos paslaugomis (Asmeninė IBAN sąskaita"). Turėtumėte atidžiai perskaityti šią Sutartį, jeigu naudojatės asmeninės IBAN sąskaitos paslaugomis.

Jūsų asmeninį IBAN išduoda ir valdo SpectroCoin partneris (toliau "Partneris"). Perskaitykite mūsų Partnerio bendras paslaugų teikimo taisykles (Paslaugų teikimo sutartis, Paskyros sutartis, Spectro Finance OÜ asmeninės IBAN sąskaitos sutartis). Taip pat prašome susipažinti su Partnerio Privatumo politika, kurioje aprašoma, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys.

 1. Bendros sąvokos

  1. Šioje Sutartyje visos sąvokos turės reikšmę, priskirtą jiems Bendrosiose sąlygose (toliau – Sąlygos), kurias galite rasti svetainėje. Šioje Sutartyje gali būti pateiktos papildomos sąvokos. Atskiros sąvokos gali būti nustatyti Partnerio taisyklėse ir sąlygose.
  2. Klausimai, kurių nereglamentuoja ši Sutartis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, tinkamumą, SpectroCoin paskyros sukūrimą, mokesčius, atsakomybę ir žalos atlyginimą ir kt., yra reglamentuojami Sąlygomis.
  3. Visi su asmenine IBAN sąskaita susiję klausimai ir kiekviena asmeninės IBAN sąskaitos naudojimo detalė yra reglamentuojami Partnerio taisyklėmis ir sąlygomis.
 2. Sutarties taikymo sritis

  1. Ši Sutartis taikoma, jei jūsų SpectroCoin įmonė yra „Spectro Finance OÜ“ (toliau šioje Sutartyje vadinama „SpectroCoin“) ir kai užsisakote, naudojate savo asmeninę IBAN sąskaitažą arba nutraukiate jos naudojimą.
  2. Atlikdami pirmuosius veiksmus, reikalingus užsisakant asmeninę IBAN sąskaitą, patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir visiškai bei besąlygiškai sutinkate su šia Sutartimi, Partnerio taisyklėmis ir nuostatomis bei visomis minimomis taisyklėmis ir gairėmis. Jei nesutinkate su Sutartimi ir/ar atskiromis Sutarties nuostatomis, negalite užsisakyti ir/ar naudotis asmenine IBAN sąskaita.
  3. Galite užsisakyti asmeninę IBAN sąskaitą vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis Piniginėje arba Svetainės asmeninės IBAN sąskaitos puslapyje.
 3. Partneris

  1. Asmeninės IBAN sąskaitos paslaugą visada teikia Partneris.
  2. Partnerį galime keisti savo nuožiūra. Jus apie tai informuosime.
 4. Atsakomybė ir žalos atlyginimas

  1. SpectroCoin nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, kurią galite patirti dėl to, kad naudojatės ar negalėsite naudoti savo skirtojo IBAN. SpectroCoin nekontroliuoja ir nėra atsakinga už produktus ar paslaugas, už kuriuos mokama į jūsų asmeninę IBAN sąskaitą, arba už su tuo susijusią riziką.
  2. Jei naudodamiesi savo asmenine IBAN sąskaita nesilaikote šios Sutarties sąlygų arba mes nustatome, kad savo asmeninę IBAN sąskaitą naudojate nesąžiningai, pasiliekame teisę apmokestinti jus už visas pagrįstas išlaidas, kurias patiriame imdamiesi veiksmų, kad neleistumėme jums naudoti savo asmeninės IBAN sąskaitos ir susigrąžinti skolą už patirtus dėl jūsų veiklos nuostolius.
  3. Jūs būsite atsakingas(-a) už visus mūsų ar Partnerio patirtus nuostolius ir išlaidas dėl neautorizuotos mokėjimo operacijos, kai veikėte nesąžiningai arba dėl tyčios ar didelio neatsargumo nesilaikėte šios Sutarties, ir atlyginsite visus tokius nuostolius, išlaidas pagal pareikalavimą žalos atlyginimo pagrindu.
 5. Sutarties nutraukimas

  1. Ši Sutartis galioja, kol jūs turite savo asmeninę IBAN sąskaitą.
Grįžti į viršų
Mobilioji piniginė

Gaukite nemokamą mobiliąją piniginę