Priedas 2: Kortelės sutartis

Atgal į Bendrąsias sąlygas
Galioja nuo: 2024-05-16

Kortelės sutartis

Dėkojame, kad pasirinkote „SpectroCoin“. Ši „SpectroCoin“ Kortelės sutartis (toliau šiame priede – „Sutartis“) yra taikoma ir Jūs sutinkate su ja, jei naudojatės Svetainėje siūlomomis kortelėmis (toliau – „Kortelė“). Atidžiai perskaitykite šią Sutartį, jeigu naudojatės debetinių kortelių paslaugomis.

Jūsų Kortelę išduoda ir prižiūri „SpectroCoin“ partneris (toliau šiame priede – „Partneris“). Prašome perskaityti mūsų Partnerio taisykles (Pervesk kortelės taisyklės), susijusias su Jūsų Kortele, nes jos yra šios Sutarties dalis. Taip pat, susipažinkite su Partnerio privatumo politika (Pervesk privatumo politika), nes joje aprašoma, kaip bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys.


 1. Aiškinimas ir Sąvokos

  1. Visos sąvokos, naudojamos šioje Sutartyje turi tokias reikšmes, kokios yra nurodytos Bendrosiose taisyklėse (toliau – „Taisyklės“), kurios yra pateiktos Svetainėje. Šioje Sutartyje taip pat gali būti naudojamos papildomos sąvokos. Be to, kitos sąvokos taip pat gali būti naudojamos mūsų Partnerių taisyklėse.
  2. Ši Sutartis aiškinama vadovaujantis aiškinimo taisyklėmis, išdėstytomis Taisyklėse.
  3. Visi šia Sutartimi nereglamentuojami klausimai, įskaitant, tačiau neapsiribojant tokiais kaip tinkamumas, „SpectroCoin“ paskyros sukūrimas, mokesčiai, atsakomybė bei žalos atlyginimas, yra reglamentuojami Taisyklėse. Visus kitus Kortelių naudojimo klausimus reglamentuoja Partnerio taisyklės.
 2. Sutikimas su Sutartimi ir jos taikymas

  1. Ši sutartis taikoma, jeigu Jūsų „SpectroCoin“ kompanija yra „Spectro Finance“ OÜ (toliau šioje sutartyje – „SpectroCoin“) ir kai užsakote, naudojate ir nutraukiate naudojimąsi Kortele. SpectroCoin platins Korteles Partnerio vardu.
  2. Inicijuodami Kortelės užsakymą, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote, ir besąlygiškai sutinkate laikytis šios Sutarties, jos sąlygų bei visų joje minimų politikų ir instrukcijų. Jei nesutinkate su šia Sutartimi ir (arba) tam tikromis jos sąlygomis, Kortele naudotis negalite.
  3. Kortelę galite užsisakyti vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis atitinkamoje Svetainės skiltyje.
 3. Partneriai

  1. Kortelė yra Partnerio nuosavybė ir negali būti perleidžiama niekam kitam. Leidimas naudotis Jūsų Kortele trečiajam asmeniui yra teisės aktų numatyta nusikalstama veikla.
  2. Jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu galime perkelti nepanaudotą Kortelės likutį į naują Kortelę, kuri priklausytų kitam nei esamas Partneris.
  3. Mes galime savo nuožiūra pakeisti Partnerį. Apie tai Jums bus pranešta.
 4. Atsakomybė ir žalos atlyginimas

  1. „SpectroCoin“ nekontroliuoja ir nėra atsakingi už Kortele įsigytus produktus ar paslaugas bei rizikas, susijusias su Jūsų verslu ir sandorio partneriais. „SpectroCoin“ neprisiima jokios atsakomybės Jūsų santykiuose su prekybininkais, kai perkate bet kokias prekes ar paslaugas.
  2. „SpectroCoin“ nėra atsakingi už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius bei žalą, kuriuos galite patirti dėl naudojimosi ar dalinio naudojimosi Kortele ar dėl to, kad negalite naudoti Kortelės, arba dėl to, kad Jūsų Kortelę naudoja trečiosios šalys.
  3. Jei savo Kortelę naudosite nesivadovaudami šia Sutartimi arba, jeigu pastebėsime, kad Kortele naudojatės nesąžiningai, mes pasiliekame teisę apmokestinti Jus už išlaidas, kurias patiriame imdamiesi veiksmų siekiant sustabdyti Jūsų naudojimąsi Kortele bei padengti bet kokią skolą, kuri atsirado dėl Jūsų veiklos.
  4. Jūs esate atsakingi už visus mūsų ar Partnerių nuostolius bei išlaidas, patirtas dėl neleistinų mokėjimų sandorių, kuriuos vykdėte sukčiaudami ar su dideliu aplaidumu, nesilaikydami šios Sutarties, ir turite kompensuoti tokius nuostolius bei išlaidas.
 5. Nutraukimas

  1. Ši Sutartis taikoma tol, kol turite savo Kortelę.
  2. Atšaukus, nutraukus ar pasibaigus Jūsų Kortelės galiojimui, ši Sutartis automatiškai pasibaigia be atskiro įspėjimo.
Grįžti į viršų
Mobilioji piniginė

Gaukite nemokamą mobiliąją piniginę